Dành cho quảng cáo
Hợp đồng >> Hợp đồng khác
Hợp đồng gửi hàng hóa
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Hợp đồng khác
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Bất kỳ
Số lượng trang 3
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Đây là mẫu chuẩn đã kiểm chứng, đạt điểm 9/10
Ngày cập nhật 11/17/2016 9:25:20 PM
Loại tệp tin
Phí 3.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Hợp đồng quy định thành 6 điều và bảo vệ bên gửi, file word.
TRÍCH DẪN VĂN BẢN:
ĐIỀU 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

- Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn -