Dành cho quảng cáo
Hợp đồng >> Hợp tác - Liên doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BẢO TÀNG - sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người - Di vật, Cổ vật, Di sản văn hoá
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Hợp tác - Liên doanh
Mục đích sử dụng Bất kỳ
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Bất kỳ
Số lượng trang 12
Thuộc tính Giao dịch thực tế
Sealaw đánh giá Đây là mẫu chuẩn đã kiểm chứng, đạt điểm 9/10
Ngày cập nhật 10/30/2018 10:08:19 AM
Loại tệp tin
Phí 299.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BẢO TÀNG gồm 18 Điều. Định dang file word có thể sửa xoá trực tiếp
Hai bên hợp tác đầu tư lập doanh nghiệp, xây dựng Nhà bảo tàng và kinh doanh sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người (Di vật, Cổ vật, Di sản văn hoá).
Hợp đồng đề cập và giải quyết được vấn đề: hình thức góp vốn, phương thức quản lý doanh nghiệp và nhà bảo tàng, thanh toán, thuế, quyền trách nhiệm các bên....
Đặc biệt, việc góp vốn của bên sở hữu cổ vật/di vật vào doanh nghiệp nhưng vẫn bảo lưu được quyền sở hữu cổ vật/di vật. Hạn chế việc mất di vật/cổ vật khi doanh nghiệp phá sản, giải thể...
Hợp đồng được viết có lợi cho bên sở hữu cổ vật/di vật.

Dàn ý:
ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
ĐIỀU 2: MỤC TIÊU HỢP TÁC
ĐIỀU 3: VỐN VÀ VỐN GÓP CỦA CÁC BÊN
ĐIỀU 4: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
ĐIỀU 5: QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
ĐIỀU 6: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN
ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 9: BẢO HIỂM
ĐIỀU 10:CHẾ TÀI ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 11.THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 12.THANH LÝ VÀ GIẢI THỂ
ĐIỀU 13:BẤT KHẢ KHÁNG
ĐIỀU 14:BẢO MẬT
ĐIỀU 15:THÔNG BÁO
ĐIỀU 16.LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ĐIỀU 17:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 18:THOẢ THUẬN KHÁC

TRÍCH:
"ĐIỀU 5. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
5.1. Giám sát, thực hiện hợp đồng này sẽ do các bên cử đại diện thực hiện.
5.2. Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty XX sẽ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty XX quyết định theo Điều lệ, quy chế và pháp luật.
5.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty XX. Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty XX, Bên B có quyền chỉ định không cần bầu một người giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Phó Ban hoặc thành viên Ban kiểm soát. Các chức vụ còn lại do Bên A hoặc do Công ty XX quyết định. Thoả thuận này sẽ phải quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty XX một cách đầy đủ và hợp lý.
ĐIỀU 6. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
6.1. Công ty XX và các Bên sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình theo quy định của pháp luật.
6.2. Trước khi phân chia hay giữ lại lợi nhuận, Công ty XX sẽ đảm bảo rằng mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác vẫn được thanh toán đầy đủ khi đến hạn sau khi phân chia lợi nhuận.
6.3. Sau khi thực hiện mọi nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật và trích quỹ dự phòng của Công ty XX theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định về việc lợi nhuận ròng còn lại của Công ty XX được phân chia hay giữ lại.
6.4. Lợi nhuận ròng được phân chia cho các Bên theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của các Bên.
6.5. Nếu kết quả kinh doanh bị lỗ sẽ được kết chuyển lỗ vào hoạt động của các năm tiếp theo phù hợp với pháp luật về thuế và kế toán, các Bên sẽ không phải góp thêm vốn để bù đắp phần thiếu hụt vốn điều lệ do lỗ kinh doanh gây ra.
6.6. Phí hỗ trợ cố định cho Bên B. Để hỗ trợ Bên B tham gia hoặc cử người thực hiện thoả thuận, kể từ thời điểm bàn giao hiện vật, Bên A đồng ý hỗ trợ Bên B một khoản tiền cố định là …….USD/năm (Bằng chữ: …..đô la Mỹ một năm). Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam được quy đổi theo tỷ giá bán ra USD của Ngân hàng ngoại thương Việt nam (VIETCOMBANK) tại thời điểm thanh toán. Phí này được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B vào mười ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm. Bên A sẽ nộp thuế thu nhập cho khoản tiền này thay cho Bên B. Tiền sử dụng để thanh toán phí sẽ do Bên A trích từ chi phí của Công ty XX hoặc tiền sẵn có của Bên A. "

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban