Dành cho quảng cáo
Đăng ký kinh doanh >> Mẫu khác liên quan ĐKKD
Bộ 88 biểu mẫu chính thức được áp dụng từ ngày 11/3/2019 trong Đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Mẫu khác liên quan ĐKKD
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Bất kỳ
Số lượng trang 200
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Mẫu biểu cơ quan nhà nước phát hành, hướng dẫn
Ngày cập nhật 2/20/2019 10:50:52 AM
Loại tệp tin
Phí 1.000 VNĐ
Lượt tài về 1
Giới thiệu văn bản:
Lưu ý: Giải nén file bằng Winrar-550 Cụ thể, 88 biểu mẫu chính thức được áp dụng từ ngày 11/3/2019 trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:
- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;
- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;
- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;
- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;
Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành một số phụ lục phục vụ cho việc đăng lý kinh doanh sau đây:
- Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh;
- Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;
- Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.
Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.
Mẫu được ban hành kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.


MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
2. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
3. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
4. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
5. Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
6. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
7. Danh sách cổ đông sáng lập
8. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
9. Danh sách thành viên công ty hợp danh
10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
3. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
4. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
5. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
6. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
7. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ
8. Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
9. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
10. Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
11. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh
12. Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
13. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
14. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
15. Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
16. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
17. Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
18. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
19. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
20. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
21. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
22. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
23. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
24. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
25. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO HỘ KINH DOANH
1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
2. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
3. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
4. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
5. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
6. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân
3. Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên
4. Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
5. Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần
6. Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
8. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

THÔNG BÁO VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP TỈNH
1. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
3. Thông báo về cơ quan thuế quản lý
4. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
5. Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp
6. Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
7. Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
8. Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
9. Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh
10. Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động
11. Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn
12. Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn
13. Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
14. Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ
15. Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
16. Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
17. Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
18. Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
19. Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
20. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
21. Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp
22. Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại
23. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
24. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
25. Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
26. Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
27. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)
28. Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
29. Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ

MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP HUYỆN
1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
2. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
3. Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
4. Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
5. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
6. Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
7. Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
8. Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
9. Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh

PHỤ LỤC KHÁC
1. Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh
2. Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
3. Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban