Dành cho quảng cáo
Qui chế >> Quản trị tổ chức
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Quản trị tổ chức
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Hai bên: Tổ chức - Tổ chức
Số lượng trang 12
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Đây là mẫu chuẩn đã kiểm chứng, đạt điểm 8/10
Ngày cập nhật 8/21/2017 12:06:23 PM
Loại tệp tin
Phí 3.000 VNĐ
Lượt tài về 1
Giới thiệu văn bản:
Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.
Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các công ty niêm yết.
Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của các công ty niêm yết.
Dàn ý:
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Điều 3. Quyền của cổ đông
Điều 4. Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Điều 5. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn
Điều 6. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường
Điều 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị
Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị
Điều 12. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
Điều 14. Họp Hội đồng quản trị
Điều 15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị
Điều 16. Thư ký công ty
Điều 17. Thù lao của Hội đồng quản trị
Điều 18. Tư cách thành viên Ban kiểm soát
Điều 19. Thành phần Ban kiểm soát
Điều 20. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát
Điều 21. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
Điều 22. Thù lao của Ban kiểm soát
Điều 23. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
Điều 24. Giao dịch với người có liên quan
Điều 25. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công ty
Điều 26. Đào tạo về quản trị công ty
Điều 27. Công bố thông tin thường xuyên
Điều 28. Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty
Điều 29. Công bố thông tin về các cổ đông lớn
Điều 30. Tổ chức công bố thông tin
Điều 31. Báo cáo
Điều 32. Giám sát
Điều 33. Xử lý vi phạm

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 04.35656858 - Hotline: 0931.726296 / 090.227.8899, nhắn tin nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban